Deze keer in Extra!

Onze achtergronden: deel 11
Er ligt een roofstaat aan de zee...

Redactioneel
Piepkleine berichtjes over Columbia

Hoe de CIA Hollywood inpakt

Democratie: een Boliviaans drama
Heeft coca een verdovende werking op de pers?

Wat niet mocht…
Ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

Globalizeuren voor beginners
De Volkskrant, Trouw, en NRC bespreken Joseph Stiglitz' "De perverse globalisering"

Palladium, een grondwet voor het internet
Microsoft werkt aan uw veiligheid

Objectieve nieuwsgierigheid?
Nieuws maken: een analyse. Deel 3

Vertrouwen is goed, controle is beter
LPF en de media

Rintje Ritsma in Ramallah

Paniekstemming op de beursvloer
Tekorten in de pensioensector stijgen nu rap

 

Bijlage bij Extra! nr. 11:
De Vloek van Columbus Hoofdstuk 2 van Noam Chomsky

year501