Deze keer in Extra!

Redactioneel

Onze achtergronden: deel vijf
Op zoek naar opruiende blaadjes in de 19 eeuw.


Extra! krijgt navolging in Italië
Berlusconi laat zijn ambtenaren de Europese media doorspitten

Wat niet mocht…
Ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland

'De Volkskrant ontwikkelt nieuw wapen tegen de onwetendheid: onbenulligheid'
Pentagon schijnt nu ook leugens te gaan verspreiden als nieuw wapen om de publieke opinie te beïnvloeden, terwijl Rumsfeld nog wel beloofd had dat "het Pentagon niet opzettelijk misleidende informatie zou verspreiden." Wat een verbazing in de Volkskrant.


Nederland en de vrijheid van meningsuiting in Turkije
Er is een verwoede strijd gaande in Turkije over de vrijheid van meningsuiting, in uw favoriete krant zal u daar niets van terug vinden. Sneerlands intellectuelen zwijgen als het graf.


Don Quichotte versus de milieubeweging
Al jaren gaat Elsevier-journalist Simon Rozendaal luidruchtig tekeer tegen alles wat milieubeweging heet. Zijn artikelen gaan niet óver de milieubeweging, maar zijn gericht tegen de milieubeweging. De kruistocht van een Elsevier journalist.


Nederland Wapenland
Nederland heeft zich al sinds lange tijd genesteld in de top tien van wapenexporterende landen. Over het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan en de vuile handen.
.
'En wat dachten jullie hiervan'
Sir Anthony zag aan hoe Colin Powell op MTV allerlei moeilijke vragen van de Pepsi generatie beantwoordde. Een geniale zet van het Pentagon?