WTO: Ideologie, macht en de arme landen
Na het debacle van de WTO-top in Seattle werd het duidelijk dat er ook een strijd moest worden gevoerd in de publieke opinie. Hoe de strijd van achter de gesloten deuren en in de straten van Seattle eindelijk ook een plekje heeft gevonden in de Nederlandse media.

Onze achtergronden: Deel 2
'Het recht om negers te bombarderen'

Het grote en het kleine kwaad
Artikel van mr. Meindert Stelling over de juridische aspecten van de oorlog in Afghanistan en het verschil tussen oorlog en clusterbommen werd door Trouw niet geplaatst.

E-mailwisseling Trouw-mr Stelling
'Hartelijk dank voor het artikel over clusterbommen, maar we gaan het niet meer plaatsen. Het onderwerp is inmiddels wat achterhaald door de ontwikkelingen in Afghanistan.'

De krant is een keurige meneer
Op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade lieten de hoofdredacteuren van opiniërend Nederland zich voorlichten over de ontwikkelingen in de wereld, volgens F.J.E. Jelsma van de NRC is dat 'volledig routine'.

Kyoto verder uitgekleed
Hoe redt men het klimaatverdrag? Binnenskamers door te benadrukken dat er niet al te streng zal worden opgetreden tegen overtredingen. Buitenskamers door op de persconferenties de uitkomst te bejubelen als een grote stap voorwaarts. De rest van de wereld mag zich blindstaren op de kleine letters.

'Eerste relletjes in straten van Ottawa'
De NRC bericht: 'Demonstraties tegen de grote internationale instituties waren er sinds 11 september niet.' Helaas moet Extra! hierop enige correctie aanbrengen.

Parool en lezersbrieven
Eindelijk werd een brief van redacteur Pubben van Extra! in het Parool geplaatst. Het Parool had echter de euvele moed twee cruciale zinsneden te deleten. Een moedig verslag. (lees de brief...)

Dresden en Hirosjima bleken toch noodzakelijk
Paroolcolumnist H.W. Sandberg beroept zich op eerdere slachtingen en komt tot de conclusie dat 'het staken van bombardementen ten behoeve van gecontroleerde hulpverlening (..) een strategische en tactische fout' is.

Column: Nederlandse agenten over de grens
De Nederlandse politiebond heeft aangegeven agenten te willen inzetten bij buitenlandse vredesmissies van de VN.

Oproep voor (steun)abonnement, artikelen en meer een noodkreet.